ถ้าไม่แน่ใจว่าจะใส่ tag อะไร ให้ปล่อยเป็น tagme ไว้อย่างเดิม

wiki:ram

วิกิเล็กๆ สำหรับ GRAND FORCE Image Board

This is a default page for when a page is empty, it can be edited by editing wiki:default.
LINE it!
GRAND FORCE