ถ้าไม่แน่ใจว่าจะใส่ tag อะไร ให้ปล่อยเป็น tagme ไว้อย่างเดิม

wiki:neptune

Neptune

Main character of the **-Game Neptune series
wiki:neptune

Also called
wiki:neptune
wiki:nepunepu

LINE it!
GRAND FORCE