การใส่ tag ควรใส่เป็น lowercase ทั้งหมดเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

wiki:compa

วิกิเล็กๆ สำหรับ GRAND FORCE Image Board

This is a default page for when a page is empty, it can be edited by editing wiki:default.
LINE it!
GRAND FORCE