การใส่ tag ควรใส่เป็น lowercase ทั้งหมดเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
1 2

 

chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 370x320 // 31.4KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 330x314 // 84.2KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 332x312 // 89.5KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 326x262 // 81.8KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 358x304 // 92.0KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 356x308 // 90.9KB chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 366x316 // 120.5KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 338x306 // 60.3KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 350x302 // 91.0KB chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 366x310 // 121.9KB chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 366x314 // 130.1KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 356x314 // 92.1KB chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 362x314 // 122.9KB chocola emoticon line_sticker nekopara // 338x314 // 90.9KB chocola emoticon line_sticker nekopara vanilla // 362x294 // 97.1KB
1 2LINE it!
GRAND FORCE